Singh-Invest AS skaper vekst i distriktet.
Stedsutvikling for folk som bor her.

Strategi og planlegging

Med langsiktige mål og vel overveide investeringer skaper vi vekst og solide grunnlagg for stedsutvikling.

Investment

Singh Invest AS investerer
store summer innen eiendomshandel, bygg av eiendom og stedsutvikling.

Bygg og renovering

Finansiering av nybygg og utbygging av eksisterende byggninger, både innen næringseiendom og privat.

Salg og utleie

Singh Invest AS disponerer leiligheter i ulike størrelser og standarder både for salg eller til leie.

Tlf: + 47 91 51 88 06
Epost: info@singh-invest-as.no